Code of ethics

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

SRH Marine

«Η απλότητα είναι το κλειδί της ολοκληρωμένης προσέγγισης»

SRH Ηλεκτρονικά Ναυτιλίας Α.Ε.
Γραβιάς 17-19
18545 Πειραιάς

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Από το 1995, οι υπάλληλοι της SRH «κάνουν τα συνηθισμένα πράγματα ασυνήθιστα καλά». Μυστικό της διαχρονικής επιτυχίας είναι η προσήλωσή μας στην υπεροχή και την ηθική ακεραιότητα. Όλοι οι υπάλληλοι, τα στελέχη και οι διευθυντές της Εταιρείας είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας που ισχύει εδώ και πολλά χρόνια, ώστε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα να εκτελείται πάντα με νόμιμο και ηθικό τρόπο. Απλά τώρα αυτές οι πρακτικές μετουσιώνονται στον παρόντα κώδικα.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι το θεμέλιο για μια πλήρη και συνεχή συμμόρφωση με όλες τις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες, μια ανοικτή σχέση μεταξύ των συναδέλφων που συμβάλλει στην καλή επιχειρηματική συμπεριφορά και μια ακατάλυτη πίστη στην ηθική ακεραιότητα των υπαλλήλων μας. Ως «Η Εταιρεία Που Ξέρει και Μπορεί» επικεντρωνόμαστε στη συνεχή αναβάθμιση, επιδιώκοντας τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής, συμμόρφωσης και διαφάνειας για την βελτίωση των προϊόντων μας και την προαγωγή των συμφερόντων των υπαλλήλων και των μετόχων μας. Καταβάλλουμε την προσπάθεια αυτή συνειδητά και πιστεύουμε ότι θα εξακολουθήσει να λειτουργεί προς όφελός μας μακροπρόθεσμα, όπως και στο παρελθόν.

Όλοι διαδραματίζουμε κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της εξαίρετης φήμης της SRH. Τιμούμε την κληρονομιά των γενιών των υπαλλήλων της SRH που «έκτισαν» τη σπουδαία αυτή εταιρεία με τη συνεχή προσήλωσή μας στην ανάπτυξη, τις αξίες και την ηθική συμπεριφορά.

Με τη συνεργασία όλων, μπορούμε να κάνουμε την SRH «Εταιρεία-Πρότυπο Καινοτομίας και Εξυπηρέτησης» με ηγετική θέση στον κλάδο όσον αφορά στην αξία των προϊόντων μας και στις αξίες των υπαλλήλων μας.

Με εκτίμηση,
Αθηνά Βεζύρη
Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Είμαι υπερήφανος που συμμετέχω στην μετάδοση του Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας μας.

Ο Κώδικάς μας έχει σκοπό να μας καθοδηγήσει με ένα σύνολο αρχών που αντικατοπτρίζει τις αξίες και τα καθιερωμένα πρότυπα που διέπουν τη δεοντολογική μας συμπεριφορά. Για να συμβαδίζουμε με τις αλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα και στις αγορές μας, ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι το εργαλείο μας για να διασφαλιστεί η σχετικότητα και πληρότητά του. Οι εξελίξεις στον επιχειρηματικό κόσμο είναι περισσότερο δύσκολες και περίπλοκες από ποτέ άλλοτε και ενισχύουν τη ζωτική σημασία της άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τρόπο δεοντολογικό, κοινωνικά υπεύθυνο και συμμορφωμένο με το νόμο. Ως πραγματικά παγκόσμια εταιρεία που λειτουργεί σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, όλοι μας πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η συμπεριφορά και οι αποφάσεις μας ανταποκρίνονται στα ιδανικά και τις αξίες μας όπως καθορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας.

Κάθε ένας μας λαμβάνει αποφάσεις κάθε μέρα που μπορεί να έχουν οικονομικές, ανθρώπινες, κοινωνικές ή δεοντολογικές επιπλοκές. Ως μέλος της οικογένειας της SRH, είναι σημαντικό να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να συμμορφωθείτε πλήρως με τον Κώδικα Δεοντολογίας μας. Ο Κώδικας δίνει έμφαση στην προσωπική ευθύνη που έχει κάθε ένας μας να ενεργεί με ακεραιότητα και να τηρεί τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα. Ωστόσο, η γνώση μας για τον Κώδικα Δεοντολογίας δεν είναι αρκετή. Ως άνθρωποι της SRH, προωθούμε τη δεοντολογική συμπεριφορά μέσω των ενεργειών και των εκφράσεών μας. Αναλαμβάνουμε ευθύνη για τις ενέργειες και αποφάσεις μας και αναφέρουμε συμπεριφορές που συγκρούονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας μας, όπως και τις πολιτικές της SRH. Η φήμη της SRH βρίσκεται στα χέρια καθενός από εμάς.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεχή σας αφοσίωση στις κοινές μας αξίες και την έμπρακτη εφαρμογή της δεοντολογίας μας, που είναι κρίσιμης σημασίας για τη συνέχιση της επιχειρηματικής μας επιτυχίας.

Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Σισμανίδης
Διευθύνων Σύμβουλος

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

Πρωταρχικό όραμά μας στην SRH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Ε. είναι η αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Κύριος στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Με την επίτευξη του στόχου αυτού, ελπίζουμε να διατηρήσει και να επεκτείνει περαιτέρω την ηγετική μας θέση στην ελληνική αγορά, καθώς και να συνεχίσει και να αναπτύξει την επέκτασή μας στην διεθνή αγορά.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ανέκαθεν, πολιτική της Εταιρείας είναι να διατηρεί το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού και ηθικών προτύπων στη διεξαγωγή των επιχειρηματικών της υποθέσεων. Η Εταιρεία θεωρεί άκρως σημαντική τη φήμη μας για εντιμότητα, ηθική ακεραιότητα και υψηλά ηθικά πρότυπα. Είναι μια φήμη που εδραιώθηκε από την ιδρυτή μας, Κα. Αθήνα Βεζύρη, η οποία χρησιμοποίησε διάφανες τακτικές για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας («Κώδικας») διακηρύσσει εκ νέου την προσήλωσή μας σε υψηλά πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς. Περιγράφει τις ηθικές και νομικές ευθύνες που αναμένεται να εκπληρώνουν όλοι οι υπάλληλοι της SRH ανά την υφήλιο. Όπως χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κώδικα, οι όροι «Εταιρεία» και «SRH» περιλαμβάνουν την Εταιρεία SRH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Ε., τις θυγατρικές, τα τμήματα, τις επιχειρηματικές μονάδες της, καθώς και τις κοινοπραξίες στις οποίες κατέχει την πλειοψηφία. Ο όρος «υπάλληλοι» περιλαμβάνει όλους τους διευθυντές, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της Εταιρείας, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Οι πολιτικές αυτές ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας SRH στον βαθμό που σχετίζονται με το ρόλο τους ως διευθυντές. Για ολόκληρη τη σειρά πολιτικών της Εταιρείας, καθώς και τις λεπτομερείς πολιτικές ως προς τα θέματα που καλύπτει ο Κώδικας αυτός, ανατρέξτε στον εσωτερικό δικτυακό τόπο των υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι υπάλληλοι της SRH πρέπει να καθοδηγούνται στην εργασία τους από τις εξής γενικές αρχές:

Κατευθυντήρια Αρχή # 1: Συμμόρφωση με τους Ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς

Η SRH, όπως κάθε επιχείρηση, υπόκειται σε πολλούς πολιτειακούς, τοπικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς. Ως υπάλληλοι της SRH, πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους πολιτειακούς, τοπικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς.

Κατευθυντήρια Αρχή # 2: Μη Σύγκρουση με τα Βέλτιστα Συμφέροντα της SRH

Κανένας υπάλληλος, στέλεχος ή διευθυντής δεν πρέπει να θέτει τον εαυτό του σε θέση στην οποία τα προσωπικά του συμφέροντα ή σχέσεις συγκρούονται (ή φαίνεται να συγκρούονται) με τα βέλτιστα συμφέροντα της Εταιρείας.

Κατευθυντήρια Αρχή # 3: Τήρηση Υψηλών Ηθικών Προτύπων

Η SRH και οι υπάλληλοί μας πρέπει να τηρούν τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα συμπεριφοράς σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και να ενεργούν με τρόπο που να ενισχύει τη φήμη της Εταιρείας στην επιχειρηματική κοινότητα και το κοινό. Η ηθική ακεραιότητα είναι, και πρέπει να εξακολουθήσει να είναι, η βάση όλων των εταιρικών μας σχέσεων. Κανένας κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας δεν μπορεί να καλύψει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται μια ηθική ή νόμιμη απόφαση στην καθημερινή επαγγελματική ζωή μας. Οι υπάλληλοι που αντιμετωπίζουν περιπτώσεις που δεν αναφέρονται εξειδικευμένα στον παρόντα Κώδικα, τις Αρχές Λειτουργίας ή τις πολιτικές της Εταιρείας, θα πρέπει να εφαρμόζουν τη συνολική φιλοσοφία και έννοιες που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα, σε συνδυασμό με την προσωπική τους καλή κρίση και τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής που τηρούνται από έντιμα άτομα παντού, καθώς και οδηγίες από τους προϊστάμενους, τη διοίκηση και τους επαγγελματίες στους κόλπους της Εταιρείας, ως αρμόζει. Εάν οι υπάλληλοι έχουν αμφιβολίες ή απορίες, θα πρέπει να συμβουλεύονται το Τμήμα Δεοντολογίας ή το Νομικό Τμήμα προτού προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς αναμένονται από όλους τους υπαλλήλους της Εταιρείας. Κάθε υπάλληλος πρέπει να κατανοεί και να συμμορφώνεται πλήρως με τις πολιτικές και τα πρότυπα της Εταιρείας, καθώς και με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Είναι άκρως σημαντικό να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να τηρείτε τις πολιτικές της Εταιρείας που είναι διαθέσιμες στην εσωτερική ιστοσελίδα υπαλλήλων της Εταιρείας. Η συμμόρφωση με τον παρόντα Κώδικα, τις πολιτικές της Εταιρείας και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία και την υπόληψη της Εταιρείας και πρέπει να θεωρείται ως σοβαρή υπόθεση από όλους τους υπαλλήλους. Καμία παραβίαση δεν θα είναι ανεκτή και μπορεί να επιφέρει πειθαρχική δίωξη κατά οποιουδήποτε υπαλλήλου, συμπεριλαμβανομένης απόλυσης ή καθαίρεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Κώδικας θα εφαρμόζεται άμεσα, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Όλοι οι έμμισθοι υπάλληλοι αναμένεται να πιστοποιούν σε ετήσια βάση ότι τηρούν συνεχώς τον παρόντα Κώδικα.

Όλοι οι Διευθυντές πρέπει να καταβάλλουν τις βέλτιστες προσπάθειες για την πλήρη κατανόηση και τήρηση των πολιτικών από τους υπαλλήλους στις επιχειρηματικές τους μονάδες και πρέπει να διαβεβαιώνουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Διευθύνοντα Σύμβουλο ότι ο χώρος, οι λειτουργίες ή οι δραστηριότητες υπό την αρμοδιότητά τους συμμορφώνονται με τις πολιτικές.

Κάθε Διευθυντής φέρει ευθύνη για την κοινοποίηση των πολιτικών της Εταιρείας στους υπαλλήλους του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι ομάδες διαχείρισης φέρουν ευθύνη σύμφωνα με τις Αρχές Λειτουργίας της SRH και τις πολιτικές της Εταιρείας για τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος εργασίας όπου οι εποικοδομητικές και ανοικτές συζητήσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται καλόπιστες αναφορές παραβιάσεων, ενθαρρύνονται και είναι αναμενόμενες, χωρίς κανένα φόβο αντιποίνων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας («Συμβούλιο») φέρει την τελική ευθύνη για την εφαρμογή των πολιτικών αυτών. Το Συμβούλιο διορίζει Επιτροπή Εταιρικής Διοίκησης για τη διαχείριση των πολιτικών. Οι αρμόδιοι για τη συμμόρφωση θα συντελούν στη διαχείριση των πολιτικών αυτών. Οι Αρμόδιοι Συμμόρφωσης είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος και η Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας («Αρμόδιοι Δεοντολογίας»).

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Πρέπει όλοι να επαγρυπνούμε και να είμαστε ευαισθητοποιημένοι για καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε πράξεις που παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους ή τα πρότυπα δεοντολογίας που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα και στις πολιτικές της Εταιρείας μας. Εάν παραβιάσετε ή πιστεύετε ότι παραβιάσατε οποιαδήποτε διάταξη των πολιτικών αυτών ή εάν παρατηρήσετε, λάβετε γνώση ή, καλή τη πίστει, έχετε υπόνοια ότι οποιοδήποτε πρόσωπο υποκείμενο στις πολιτικές αυτές παραβίασε οποιαδήποτε διάταξή τους, πρέπει να αναφέρετε αμέσως την πραγματική ή εικαζόμενη παραβίαση.

Οι υπάλληλοι πρέπει να εγείρουν τέτοια ζητήματα πρώτα στον άμεσο προϊστάμενό τους. Με αυτόν τον τρόπο παρέχουν πολύτιμα στοιχεία ή προοπτικές και ενθαρρύνουν την άμεση επίλυση των προβλημάτων εντός της επιχειρηματικής μονάδας. Εάν δυσκολεύεστε να αναφέρετε το ζήτημα στον άμεσο προϊστάμενό σας ή πιστεύετε ότι ο προϊστάμενός σας δεν αντιμετώπισε σωστά το ζήτημα, θα πρέπει να το αναφέρετε, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, την Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας ή σε δικηγόρο του Νομικού Τμήματος.

Εκτελεστικά στελέχη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της SRH πρέπει να εγείρουν τέτοια ζητήματα στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Εάν αναφέρετε μια πραγματική ή εικαζόμενη παραβίαση καλόπιστα, δεν θα υποστείτε αντίποινα καμίας φύσεως. Παραβίαση της απαίτησης για αναφορά παραβιάσεων ή για συνεργασία σε έρευνα ενδέχεται να επιφέρει πειθαρχική δίωξη. Υπάλληλοι οι οποίοι εν γνώσει τους υποβάλλουν ψευδείς αναφορές θα υπόκεινται επίσης σε πειθαρχική δίωξη.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Ως υπάλληλοι της SRH, προσπαθούμε καθημερινά για υπεροχή στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, μέσω δεοντολογικών επιχειρηματικών πρακτικών, καινοτομία και διακεκριμένη εξυπηρέτηση. Πρέπει να συνειδητοποιούμε το αντίκτυπο της συμπεριφοράς μας στην επιχείρησή μας και στις ζωές των καταναλωτών, των πελατών και των συναδέλφων μας.

Συνεπώς, πρέπει όλοι να δεσμευτούμε για τα εξής:

Συμμόρφωση με τους νόμους

Η SRH θα συμμορφώνεται με όλους τους νόμους, κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για την επιχείρηση σε κάθε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιείται, εγχώρια και διεθνή. Όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς που συμφωνούν με την πολιτική της Εταιρείας περί ηθικών και έντιμων συναλλαγών.

Ίσες ευκαιρίες απασχόλησης & πολιτική που απαγορεύει σεξουαλικές και λοιπές παρενοχλήσεις

Βάσει της πολιτικής της Εταιρείας περί ίσων ευκαιριών απασχόλησης, η Εταιρεία παρέχει ευκαιρίες πλήρους ίσης απασχόλησης σε όλους τους υφιστάμενους και υποψήφιους υπαλλήλους που έχουν τα κατάλληλα προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, απευθυνθείτε στο Νομικό Τμήμα.

Όλες οι αποφάσεις σχετικά με το προσωπικό, περιλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που αφορούν στρατολόγηση, πρόσληψη, κατάρτιση, προαγωγή, αμοιβή, επιδόματα, μεταθέσεις, υποστήριξη εκπαίδευσης και διδάκτρων θα εξακολουθήσουν να λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει των προσόντων, των δεξιοτήτων, της απόδοσης και των ικανοτήτων κάθε υπαλλήλου και ανεξάρτητα από οποιοδήποτε καθεστώς ή χαρακτηριστικό που προστατεύεται από ισχύουσα νομοθεσία.

Βάσει της πολιτικής της Εταιρείας περί απαγόρευσης σεξουαλικών και λοιπών παρενοχλήσεων, η Εταιρεία δεσμεύεται να διατηρεί ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς διακρίσεις και δεν θα ανεχθεί παράνομη παρενόχληση των υπαλλήλων της από κανέναν, περιλαμβανομένων προϊσταμένων, συναδέλφων, υπαλλήλων ή μη, πωλητών ή πελατών της Εταιρείας.

Η παρενόχληση συνίσταται σε ανεπιθύμητη συμπεριφορά προφορική, σωματική ή οπτική, η οποία βασίζεται στο φύλο, τη φυλή, την ηλικία, το θρήσκευμα, την εθνική καταγωγή ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, χαρακτηριστικό ή καθεστώς ενός ατόμου, που προστατεύεται από ισχύουσα νομοθεσία. Ενοχλητική συμπεριφορά που επηρεάζει οποιουσδήποτε όρους, συνθήκες ή ωφέλειες από την απασχόληση, παρεμβαίνει σε παράλογο βαθμό στην απόδοση του ατόμου στην εργασία του ή δημιουργεί εκφοβιστικό, εχθρικό ή προσβλητικό περιβάλλον εργασίας δεν θα είναι ανεκτή.

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζόμενου

Η SRH δεσμεύεται να παρέχει ένα ασφαλές και υγιεινό χώρο εργασίας για όλους τους υπαλλήλους της. Ως μέρος της δέσμευσης αυτής, η Εταιρεία αναμένει από όλους τους υπαλλήλους να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ασφαλή τρόπο κάθε στιγμή.

Απόρρητο και Εχεμύθεια

Η SRH θα συμμορφώνεται με όλους τους νόμους που προστατεύουν το απόρρητο και την εχεμύθεια των προσωπικών, ιατρικών και οικονομικών αρχείων και στοιχείων των υπαλλήλων. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιούνται ή θα γνωστοποιούνται μόνο στο βαθμό που εγκρίνει ο υπάλληλος ή επιτρέπεται ή απαιτείται βάσει ισχύοντος νόμου. Κάθε υπάλληλος αναγνωρίζει ότι τα στοιχεία του δεν θα είναι απόρρητα σε περίπτωση που χρησιμοποιεί υπηρεσίες και εξοπλισμό που παρέχονται από την Εταιρεία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις και την περιουσία της, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστών, τηλεφωνικών αρχείων, ερμαρίων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήσης του Ίντερνετ, επιχειρηματικών εγγράφων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να συμμορφώνονται με κάθε ισχύοντα νόμο. Όλοι οι υπάλληλοι θα χαίρουν δίκαιης και πλήρους σεβασμού μεταχείρισης. Η SRH δεσμεύεται για ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις. Η SRH δεν θα ανεχθεί παρενόχληση των υπαλλήλων μας από κανέναν.

Η SRH δεσμεύεται να συμπεριφέρεται τίμια στους πελάτες της. Δεν θα εκμεταλλευόμαστε με αθέμιτο τρόπο κανένα πλεονέκτημα πελατών, με χειραγώγηση, ψευδείς δηλώσεις, απειλές, απάτη, κατάχρηση απόρρητων πληροφοριών ή αντίστοιχη συμπεριφορά. Σε καμία περίπτωση, οι υπάλληλοι της SRH δεν θα πραγματοποιούν παράνομες ή αθέμιτες πληρωμές προς άλλους υπαλλήλους ή πελάτες.

Η SRH έχει καθορίσει οδηγίες σχετικά με το μάρκετινγκ των προϊόντων της, οι οποίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. Όλες οι ανακοινώσεις της Εταιρείας πρέπει να αντικατοπτρίζουν την προσήλωση της SRH σε αξίες προσανατολισμένες προς την οικογένεια και τη μακροχρόνια δέσμευσή μας για σωστή συμπεριφορά προς τον καταναλωτή. Οι οδηγίες περιέχουν γενικές αρχές όπως: Όλες οι ανακοινώσεις πρέπει να είναι έντιμες, ειλικρινείς και όχι παραπλανητικές.

Ποιότητα και Ασφάλεια Προϊόντος

Το εμπορικό σήμα SRH έχει τεράστια αξία παγκοσμίως. Η φήμη και η αξία αυτή βασίζονται στην υψηλή ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων. Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να παρέχουμε σε σταθερή βάση προϊόντα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών και τα υψηλά πρότυπα της SRH. Θα επιδιώκουμε συνεχή βελτίωση στην παραγωγή και σε άλλους τομείς διαδικασιών μας, ώστε να παραδίδουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας και τους καταναλωτές σε ανταγωνιστικές, προσιτές τιμές σε όλες τις κοινότητες και τις αγορές που εξυπηρετούμε.

Οι μέτοχοί μας αναμένουν μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεών τους, διεξάγοντας ταυτόχρονα όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας δεοντολογικά και με ηθική ακεραιότητα. Στόχος μας είναι η παροχή σταθερής και προβλέψιμης ανάπτυξης για τους μετόχους μας κάθε έτος.

Ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφέροντος που αφορούν υπάλληλο ή/και μέλη της οικογενείας του πρέπει να ανακοινώνονται στον προϊστάμενο του υπαλλήλου και τους Αρμόδιους Συμμόρφωσης εγκαίρως, και σε κάθε περίπτωση το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να διευθετηθεί η κατάσταση κατά τον δέοντα τρόπο σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Εταιρείας βάσει των κανόνων. Η επίλυση της σύγκρουσης πρέπει να είναι έγγραφη και μπορεί να πάρει τη μορφή απαγόρευσης, εάν δεν είναι δυνατή η λήψη μέτρων προς αποφυγή πραγματικής ή φαινομενικής σύγκρουσης ή άλλου μέτρου ή μέτρων ειδικά για την αποφυγή πραγματικής ή φαινομενικής σύγκρουσης.

Στις περιπτώσεις ενδεχόμενων, πραγματικών ή φαινομενικών συγκρούσεων περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Υπάλληλοι που επωφελούνται προσωπικά από επιχειρηματικές ευκαιρίες τις οποίες ανακαλύπτουν μέσω της χρήσης της περιουσίας, των πληροφοριών ή της θέσης της Εταιρείας.
 • Λήψη ανάρμοστων προσωπικών ωφελημάτων, ως αποτέλεσμα της θέσης του υπαλλήλου στην Εταιρεία. Οι υπάλληλοι δεν πρέπει να αποδέχονται υπηρεσίες ή δώρα άνω της ονομαστικής αξίας ή μετακίνηση ή ψυχαγωγία που είναι υπέρμετρη ή δεν σχετίζεται εύλογα με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας από αντιπροσώπους επιχειρήσεων που διατηρούν ή επιδιώκουν επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία. Μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτά σε καμία περίσταση.
 • Οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε επιχείρηση η οποία διατηρεί ή επιδιώκει επιχειρηματική σχέση με την SRH.
 • Άμεσος ή έμμεσος ανταγωνισμός με την Εταιρεία ή οποιοδήποτε συμφέρον άμεσο ή έμμεσο σε άλλη επιχείρηση ανταγωνιστική της SRH.

Δανεισμοί ή εγγυήσεις υποχρεώσεων από Διευθυντές και εκτελεστικά στελέχη απαγορεύονται, όπως απαγορεύονται και οι δανεισμοί σε όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους, εκτός των προεγκεκριμένων δανείων. Η εταιρεία θα αποφεύγει εργασιακές καταστάσεις που δημιουργούν άμεσες σχέσεις εποπτείας / λογοδοσίας μεταξύ συγγενών και θα αποφεύγει, εάν είναι δυνατόν, κάθε έμμεση σχέση εποπτείας / λογοδοσίας μεταξύ συγγενών. Το Συμβούλιο ή/και η Επιτροπή Εταιρικής Διοίκησης, ως αρμόζει, θα διαχειρίζονται κάθε ζήτημα σύγκρουσης συμφέροντος που αφορά Διευθυντή, το Γενικό Διευθυντή ή μέλος του Γραφείου του Προέδρου. Ο Γενικός Διευθυντής ή/και το Συμβούλιο ή η Επιτροπή Εταιρικής Διοίκησης, ως αρμόζει, θα διαχειρίζεται κάθε ζήτημα σύγκρουσης συμφέροντος που αφορά οποιοδήποτε άλλο στέλεχος της Εταιρείας.

Χρήση Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας

Όλοι οι υπάλληλοι φέρουν ευθύνη για την ορθή χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, όπως είναι οι πληροφορίες, τα υλικά, οι προμήθειες, ο χρόνος κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, η πνευματική ιδιοκτησία (περιλαμβανομένων των πολύτιμων εμπορικών σημάτων μας), οι εγκαταστάσεις, το λογισμικό, το απόθεμα, ο εξοπλισμός και άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν ή μισθώνονται από την Εταιρεία ή τα οποία έχουν περιέλθει αλλιώς στην κατοχή της Εταιρείας. Οι υπάλληλοι πρέπει να προβαίνουν σε κάθε εύλογη ενέργεια για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας από κλοπή, καταστροφή ή άλλη ζημία. Απαγορεύεται η προσωπική χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας χωρίς την έγκρισή της. Όλοι οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια υπαλλήλου που αφορά κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση ή σφετερισμό περιουσιακού/-ών στοιχείου/-ων της Εταιρείας.

Βιβλία και αρχεία Εταιρείας και χρηματοοικονομική ακεραιότητα

Οι χρηματοοικονομικές και λοιπές πολιτικές της Εταιρείας καθοδηγούνται από την αρχή της διατήρησης του υψηλότερου επιπέδου χρηματοοικονομικής ακεραιότητας κάθε στιγμή. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται οι υπάλληλοι:

 • Να συμμορφώνονται με τον παρόντα Κώδικα και τις χρηματοοικονομικές και μη πολιτικές της Εταιρείας.
 • Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση έντιμης, έγκαιρης, ακριβούς και ευνόητης γνωστοποίησης των εγγραφών της Εταιρείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 • Να παρέχουν στους Διευθυντές, τους υπαλλήλους, και τους συμβούλους της Εταιρείας που συμμετέχουν στην κατάρτιση των δημόσιων γνωστοποιήσεων της Εταιρείας ακριβή, πλήρη, αντικειμενικά, συναφή, έγκαιρα και ευνόητα στοιχεία.
 • Να ενεργούν καλόπιστα, υπεύθυνα και με δέουσα φροντίδα, δεξιότητα και ζήλο, χωρίς να παρερμηνεύουν ουσιώδη γεγονότα ή να επιτρέπουν σε τρίτους να επηρεάζουν την ανεξάρτητη κρίση τους.
 • Να καταγράφουν ή να συμμετέχουν στην καταγραφή στα βιβλία και τα αρχεία της Εταιρείας στοιχείων τα οποία είναι ακριβή εξ όσων γνωρίζουν.
 • Να συμμορφώνονται με τους ελέγχους και τις διαδικασίες γνωστοποίησης στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και με τους εσωτερικούς ελέγχους και διαδικασίες για χρηματοοικονομικές αναφορές.
 •  Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις κοινοποίησης χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Η Ελεγκτική Επιτροπή υιοθέτησε πολιτική για τη λήψη, τη διατήρηση και την επεξεργασία ενστάσεων και ανησυχιών όσον αφορά τη λογιστική, τον εσωτερικό έλεγχο και θέματα ελέγχου. Βάσει της πολιτικής αυτής ενθαρρύνεστε να αναφέρετε οποιαδήποτε ανησυχία, παράπονο ή ένσταση που καλύπτεται από την εν λόγω όπως εχει αναφερθει παραπανω. Κατόπιν αιτήματός σας, η Εταιρεία θα επεξεργαστεί την αναφορά σας εμπιστευτικά, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, όπως εξηγείται αναλυτικότερα στην πολιτική. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αναφορά ανώνυμα. Όλες οι αναφορές υπόκεινται στην πολιτική μη-αντιποίνων της Εταιρείας σχετικά με αναφορές που υποβάλλονται καλή τη πίστει.

Εχεμύθεια

Οι υπάλληλοι πρέπει να διατηρούν την εχεμύθεια των στοιχείων που τους γνωστοποιούνται από την Εταιρεία ή τους πελάτες και τους προμηθευτές, εξαιρουμένης της περίπτωσης που η γνωστοποίηση είναι εξουσιοδοτημένη ή προστάζεται νομίμως.

Ασφάλεια

Όλες οι εγκαταστάσεις της SRH προσφέρουν ασφαλείς χώρους εργασίας, μεριμνώντας για την ασφάλεια των υπαλλήλων και των προϊόντων της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει εδραιώσει πολιτικές και διαδικασίες για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των προϊόντων, των εγκαταστάσεων και των υπαλλήλων της, με απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τους καταναλωτές.

Διαχείριση Κρίσεων και Ηγεσία

Η SRH έχει εφαρμόσει σχέδια και διευκολύνσεις στις τοποθεσίες και τις εγκαταστάσεις μας για τη διαχείριση κρίσεων, όπως ατυχήματα, φυσικές καταστροφές ή εγκληματικές ενέργειες. Η SRH εκπαιδεύει τους διευθυντές και το υπόλοιπο προσωπικό για την πρόληψη επέλευσης κρίσεων και την αντιμετώπιση κρίσεων που λαμβάνουν χώρα.

Διαχείριση Αρχείων

Η Εταιρεία διαθέτει ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης αρχείων με την οποία πρέπει να συμμορφώνονται όλοι οι υπάλληλοι. Είναι ευθύνη κάθε υπαλλήλου να διασφαλίζει τη σωστή κατάρτιση, διατήρηση, προστασία και απόρριψη των αρχείων μας. Κάθε υπάλληλος πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους νόμους περί διατήρησης αρχείων και δεν πρέπει να τροποποιεί, να αποκρύπτει ή να καταστρέφει έγγραφα ή αρχεία που υπόκεινται σε δικαστική διαμάχη ή κυβερνητική έρευνα.

Συναλλαγές Βάσει Εμπιστευτικών Πληροφοριών

Eσείς ή μέλη της άμεσης οικογενείας σας που ζουν μαζί σας απαγορεύεται να αγοράζουν ή να πωλούν μετοχές της SRH ή μετοχές οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, εάν έχετε στην κατοχή σας ουσιώδεις εμπιστευτικές πληροφορίες. Οποιαδήποτε συναλλαγή σχετικά με μετοχές της SRH πρέπει να συμφωνεί με τις διαδικασίες που ορίζονται στην πολιτική αυτή. Στις ουσιώδεις πληροφορίες ενδέχεται να περιλαμβάνονται ειδήσεις ή πληροφορίες για κτήσεις, επενδύσεις, νέες επιχειρηματικές σχέσεις, χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, σημαντικές διοικητικές αλλαγές και άλλα στοιχεία που δύνανται να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής της SRH ή άλλης εταιρείας.

Αποφύγετε συγκρούσεις συμφέροντος και γνωστοποιήσεις που μπορεί να επιφέρουν πραγματική ή πιθανή σύγκρουση ή την εμφάνιση μιας σύγκρουσης. Μην αποδέχεστε από υφιστάμενους ή πιθανούς προμηθευτές υπηρεσίες ή δώρα άνω της ονομαστικής αξίας ή μετακίνηση ή ψυχαγωγία που είναι υπέρμετρη ή δεν σχετίζεται εύλογα με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. Αναρωτηθείτε εάν η αποδοχή του δώρου θα σας καταστήσει πραγματικά ή φαινομενικά υπόχρεο στο δωρητή. Μην χρησιμοποιείτε τους πόρους της Εταιρείας για προσωπικό κέρδος. Οι εγγραφές στα βιβλία και τα αρχεία της Εταιρείας πρέπει να αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια και ειλικρίνεια τις συναλλαγές και τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και οι δημόσιες εκθέσεις της πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρη και ακριβή γνωστοποίηση στοιχείων για την Εταιρεία. Προστατεύστε τις εμπιστευτικές και ιδιοκτησιακές πληροφορίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των πολύτιμων εμπορικών σημάτων της. Ακολουθήστε την πολιτική διαχείρισης αρχείων της Εταιρείας. Εάν γνωρίζετε σημαντικές μη δημόσιες πληροφορίες, μην αγοράζετε ή πουλάτε μετοχές της SRH και μην επιτρέπετε σε κανένα μέλος της άμεσης οικογενείας σας που ζει μαζί σας να αγοράζει ή να πουλά μετοχές της SRH.

Μην αγοράζετε ή πουλάτε μετοχές άλλων εταιρειών με τις οποίες η SRH διατηρεί επιχειρηματική σχέση, εάν γνωρίζετε σημαντικές μη δημόσιες πληροφορίες για τις εταιρείες αυτές. Επιπλέον, όπως προβλέπεται στην πολιτική, μέχρι να δημοσιοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται «εμπιστευτικές» και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται από υπάλληλο σε κανένα άτομο εκτός της Εταιρείας ή σε άτομα εντός της Εταιρείας που δεν χρειάζεται να τις γνωρίζουν, εκτός εάν υποδείξει διαφορετικά ο Γενικός Σύμβουλος, ούτε να χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο προς όφελος του υπαλλήλου.

Η συναλλαγή μετοχών της SRH βάσει ουσιωδών μη δημόσιων πληροφοριών είναι δόλια και επιζήμια όχι μόνο για την Εταιρεία, αλλά και για τα μέλη του επενδυτικού κοινού, τα οποία συναλλάσσονται χωρίς να επωφελούνται από τις εν λόγω μη δημόσιες πληροφορίες. Άτομα που συναλλάσσονται βάσει ουσιωδών μη δημόσιων πληροφοριών ή διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές σε άλλους, αντιμετωπίζουν κυρώσεις και φυλάκιση, καθώς και απόλυση από την Εταιρεία. Εάν δεν είστε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τύπου, δεν πρέπει να γνωστοποιείτε σημαντικές πληροφορίες για την Εταιρεία ή για οποιονδήποτε επιχειρηματικό της εταίρο στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, στους μετόχους ή σε τρίτους χωρίς την πρότερη εξουσιοδότηση της Εταιρείας.

Κάθε υπάλληλος πρέπει να αντιμετωπίζει έντιμα τους προμηθευτές, τους ανταγωνιστές και τους υπαλλήλους της Εταιρείας. Κανένας υπάλληλος δεν δύναται να εκμεταλλευθεί ανέντιμα οποιονδήποτε μέσω μεθοδεύσεων, ψευδών δηλώσεων, ανάρμοστων απειλών, απάτη, κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών ή άλλη ανάλογη συμπεριφορά.

Προμηθευτές

Οι προμηθευτές/επιχειρηματικοί εταίροι μας αναμένουν ότι η SRH θα διεξάγει τις δραστηριότητες δεοντολογικά και με υπευθυνότητα. Η SRH πιστεύει ότι οι αξίες αυτές είναι προϋπόθεση για μια αμοιβαία ευεργετική σχέση. Ως μέρος των προσπαθειών της SRH να προάγει σχέσεις με προμηθευτές που συμμερίζονται παρόμοιες αξίες, η SRH υιοθέτησε Κατευθυντήριες Αρχές Προμηθευτή για τους προμηθευτές με τους οποίους έχει συμβατική σχέση. Οι αρχές δίνουν έμφαση σε πολιτικές που αφορούν στο χώρο εργασίας, που συμμορφώνονται με το τοπικό εργατικό δίκαιο, καθώς και με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς νόμους.

Οι προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στη SRH, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

 • Να μην προσλαμβάνουν κανένα άτομο κάτω από το νόμιμο όριο ηλικίας για εργασία, ως ορίζεται από την τοπική νομοθεσία.
 • Να μην κάνουν διακρίσεις βάσει οποιουδήποτε καθεστώτος ή χαρακτηριστικού που προστατεύεται νομίμως.
 • Να τηρούν τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς νόμους.
 • Να παρέχουν στους υπαλλήλους υγιεινές, κατά το νόμο, και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Έντιμη αντιμετώπιση των προμηθευτών και των ανταγωνιστών της Εταιρείας, μη μεθόδευση, ψευδή δήλωση ή χρήση άλλων αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών. Συνεργασία με προμηθευτές που συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στη SRH, ως προβλέπεται στις Κατευθυντήριες Αρχές Προμηθευτή. Καμία διαβούλευση με οποιονδήποτε ανταγωνιστή σχετικά με τις τιμές, τις αγορές, τα προγράμματα προώθησης ή τους όρους πώλησης.

Ανταγωνιστές

«Αντιμονοπώλιο» / Θεμιτός Ανταγωνισμός

Η αντιμονοπωλιακή πολιτική της SRH απαιτεί όλοι οι υπάλληλοι να συμμορφώνονται, ως ισχύει, με τους αντιμονοπωλιακούς νόμους και τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Κανένας υπάλληλος της SRH δεν δύναται να συνάψει συμφωνία ή συνεργασία με οποιονδήποτε ανταγωνιστή σχετικά με τιμές ή να διαβουλευτεί με οποιονδήποτε ανταγωνιστή τις παρελθοντικές, παρούσες ή μελλοντικές τιμές ή τα προγράμματα προώθησης ή τους όρους πώλησης των προϊόντων της ή του ανταγωνιστή. Υφίστανται και άλλοι νόμοι που αφορούν περιορισμούς εμπορίου ή κατάχρηση ισχύος ή κυριαρχίας στην αγορά. Τυχόν απορίες σχετικά με τα θέματα αυτά πρέπει να παραπέμπονται στο Νομικό Τμήμα. Οποιοσδήποτε υπάλληλος ή υπάλληλοι της SRH που αποδεικνύεται ότι εμπλέκονται σε καθορισμό τιμής θα αντιμετωπίζουν παύση και το ενδεχόμενο φυλάκισης και σημαντικών προστίμων, τα οποία πρέπει να καταβάλλονται προσωπικά. Η Εταιρεία θα εκτεθεί σε σημαντικά πρόστιμα και χρηματικές αποζημιώσεις. Οποιοσδήποτε υπάλληλος έχει απορία για τις πιθανές συνέπειες μιας προτεινόμενης πορείας ενεργειών σχετικά με το «αντιμονοπώλιο», πρέπει να συμβουλεύεται το Νομικό Τμήμα προτού λάβουν χώρα οι εν λόγω ενέργειες.

Οι κοινότητές μας

Η SRH αναγνωρίζει το ρόλο μας ως υπεύθυνου εταιρικού πολίτη στον τομέα των αγαθοεργών εισφορών της εταιρείας. Η SRH συμμορφώνεται με όλους τους νόμους που ισχύουν για την επιχείρηση σε κάθε περιοχή δικαιοδοσίας όπου δραστηριοποιείται. Εκτιμούμε τις εισφορές μας στις κοινότητες όπου λειτουργούμε.

Περιβάλλον

Η SRH δεσμεύεται να προστατεύει το περιβάλλον και να αναγνωρίζει τη σχέση των διαδικασιών με το περιβάλλον. Η SRH χρησιμοποιεί στρατηγική τριών μετώπων για την προσέγγιση των περιβαλλοντικών θεμάτων παγκοσμίως:

 • Εξάλειψη ή μείωση των απορριμμάτων, όπου είναι εφικτό.
 • Εύρεση ωφέλιμων χρήσεων των απορριμμάτων που δεν μπορούν να εξαλειφθούν.
 • Ελαχιστοποίηση του κόστους και των επιπτώσεων από τη διάθεση των απορριμμάτων.

Δωροδοκία και Διαφθορά

Νόμος περί Ξένων Πρακτικών Διαφθοράς και Συναλλαγές με Δημόσιους Αξιωματούχους

Η SRH έχει αυστηρή πολιτική κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς, που απαγορεύονται από το Νόμο. Εκτός εάν επιτρέπεται από το νόμο, η SRH δεν θα προβαίνει σε πληρωμές, ούτε θα παρέχει ψυχαγωγία και δώρα ή οτιδήποτε αξίας άμεσα ή έμμεσα σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, με σκοπό να τους επηρεάσει στην εκτέλεση ή τη μη εκτέλεση των καθηκόντων τους ή να τους παρακινήσει να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους ή να διασφαλίσει οποιοδήποτε ανάρμοστο όφελος για την απόκτηση ή τη διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.

Πληρωμές εξυπηρέτησης

Εφόσον υποδειχθεί από το Νομικό Τμήμα, πληρωμές ή δώρα ονομαστικής αξίας μπορούν να γίνονται σε άτομα με καθήκοντα κυρίως ρουτίνας ή διοικητική φύσης και πρέπει να σχετίζονται με δραστηριότητες τις οποίες η Εταιρεία δικαιούται νομίμως να διεξάγει και θεωρούνται ως κοινώς αποδεκτή εμπορική πρακτική. Οι υπάλληλοι που πρόκειται να προσφέρουν χρήματα ή δώρα σε δημόσιους υπαλλήλους πρέπει να απευθύνονται πρώτα στο Νομικό Τμήμα.

Πολιτική δραστηριότητα

Η SRH σέβεται τα δικαιώματα των υπαλλήλων για συμμετοχή σε πολιτική δραστηριότητα, ωστόσο, για την εν λόγω πολιτική δραστηριότητα δεν θα χρησιμοποιούνται άμεσα ή έμμεσα κεφάλαια, πόροι ή χρόνος της Εταιρείας από υπαλλήλους.

Πολιτικές εισφορές

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, οποιοδήποτε κεφάλαιο, εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες της Εταιρείας που προβλέπονται για την υποστήριξη της δημοκρατικής διαδικασίας σε οποιαδήποτε χώρα πρέπει να προεγκρίνεται από την ανώτερη διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο της SRH.

Όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές της Εταιρείας σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση. Μην δίνετε χρήματα ή οτιδήποτε αξίας σε κυβερνητικούς αξιωματούχους για να επηρεάσετε τις αποφάσεις τους.

Θέστε το παράδειγμα

Καθορίστε ένα θετικό παράδειγμα για την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με δεοντολογικό τρόπο, για την αντιμετώπιση του στρες και τη δημιουργία ενός ευχάριστου και ισορροπημένου εργασιακού περιβάλλοντος.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αθηνά Βεζύρη

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Σισμανίδης

Πειραιάς, 30.09.2015